Teambuilding när alla arbetar hemifrån.

Att arbeta hemifrån – från nyhetens behag de första veckorna till funderingar nu på om det kanske blir så här för alltid…

Vi på BSC har verktyg för att hjälpa er framåt med kommunikationen och hur ni kan plocka russinen ur kakan och förvalta det bästa med distansarbetet.

Exempel på utmaningar där vi kan hjälpa er med lösningen:

 • Utvärdering av för- och nackdelar med hemarbete genom intervjuer med alla anställda – allt sammanställs till ledningen för att kunna ta kloka beslut.
 • Kommunikationen med medarbetarna – hur fungerar den och vad bör man tänka lite extra på nu under dessa tider med mest online-möten?
 • Genomgång av de grundläggande principerna för online-möten – både att leda ett möte och som deltagare – för bästa möteskultur.
 • Verktyg till ledare för att verkligen kunna ha koll på medarbetarnas mående och engagemang.
 • Skapa teamkänsla och lagstyrka – trots att man mest ser varandra på en skärm.
 • Vi kan stötta med arbete med hela ledningsgruppen – till enskild coaching i hur du bäst agerar framför kameran.

Förändringar

Krisen kommer att innebära omprioriteringar för företag. Kompetensutveckling inom hälsa och prestation kommer vara mer av “must have” framöver. 

Att hantera konstant förändring har blivit en förutsättning för prestation idag. Att kunna hantera förändringar effektivt handlar om att ha hög förmåga till nyinlärningFörmågan att översätta erfarenheter och kompetens till det aktuella behovet blir en avgörande kompetens i sig. Vi kan påverka våra förutsättningar för nyinlärning genom våra beteenden och vår livsstil.  

Det företag INTE kommer att ha råd med framöver är att ha medarbetare eller grupper som inte är förändringsbenägna. Det kommer att efterfrågas ökad kompetens inom HUR vi gör för att skapa förutsättningar för snabba förändringar och ökad prestation.  

Dvs hur ska man göra för att rusta medarbetare med rätt kompetens? Hur ska individerna göra för att översätta sina erfarenheter snabbt till behovet?

Organisationspsykolog

BSC har flera väldigt duktiga och kompetenta resurser beroende på utmaningen och formatet, men vi vill gärna lyfta fram vår kära organisationspsykolog Andrea Pohl. Tillsammans stöttar vi er med de utmaningar distansarbete inneburit för ert företag.

Andreas specialistkompetens inom företagsledning, stress och stressrelaterad ohälsa har gjort att hon jobbar mycket med ledare.

Hennes fokus handlar mycket om att skapa förutsättningar för att må bra när vi presterar genom att utgå från individens förutsättningar, aktuell livssituation och utvecklingsmöjligheter. Vi kan påverka våra förutsättningar genom hur vi lever, fysisk aktivitet och balans mellan prestation och återhämtning är avgörande faktorer som ofta kräver träning för att hitta. 

Vår hjärna ser likadan ut idag som för 40 000 år sedan och har som primär uppgift att öka våra överlevnadschanser. Situationer hjärnan tolkar som hotfulla aktiverar vårt kamp- och flyktsystem. När kamp och flyktsystem är mer aktivt än trygghetssystemet begränsas våra kognitiva förmågor. Ur perspektivet att prestera hållbart utifrån ett välmående så arbetar vi varken speciellt effektivt eller får tillgång till vår fulla potential” förklarar Andrea.

Vi vet idag att vi kan förändra våra tankar och beteenden genom att skapa nya kopplingar mellan nervceller. Under sessionerna när Andrea möter människor använder hon ofta ”här och nu” situationer för att utforska individens automatiska tankar och beteendemönster. Syftet är att pröva och tillämpa nya strategier (utveckla nya kopplingar mellan nervceller) för önskad förändring. Med förbättrade kognitiva färdigheter ökar vårt handlingsutrymme och vi upplever färre situationer stressande. Vi får en mental uppgradering.  

I det helhetsperspektiv hon jobbar för ligger fokus i att utveckla hållbara företag där företagets ambition och medarbetarens kapacitet kan nås i samklang. Andrea erbjuder även hjälp med krishantering, konflikthantering, stöd för stress hos ledare och vid förändringsarbeten.  

Seminarier/Föreläsningar/Workshops   

Nedan kommer förslag på tema på föreläsningar – självklart kan de anpassas efter önskemål!

 • Hållbar hälsa och prestation
 • Mental uppgradering genom fysisk aktivitet
 • Kognitiv träning och beteendeförändringar
 • Effektiv stresshantering
 • Kompetens och förutsättningar nyinlärning
 • Prestation & psykisk ohälsa 
 • KBT för ledare 

Välkommen att kontakta oss! 

Skicka ett mail till hello@bsc.se!